Kennis

De mensen achter Duh-Events opereren reeds meer dan 10 jaar binnen gaming en game evenementen. ZijĀ hebben bijgedragen aan de groei van de Nederlandse game evenementen en veel groepen en evenementen ondersteund.

Dit heeft geresulteerd in veel ervaringen en kennis die we opgedaan hebben. Deze delen we natuurlijk graag met iedereen. Van uitleg over gaming en gamers tot aan hoe de game evenementen binnen Nederland gegroeid en ontwikkeld zijn tot aan het organiseren van evenementen en de marketing eromheen. We vertellen er graag over wanneer u hier meer over wil weten.

Contactpersoon voor spreken:
Stefan Mennes
tel: +31 30 63 59 022 (werkdagen 7:45 – 16:00)
fax: +31 84 71 60 25

Samenwerking met pers en media

Naast interviews en achtergronden voor de pers hebben we recent ook onze medewerking verleend aan het boek “It’s all in the games!”. Dit boek is wat ons betreft een opvallende aanrader: de schrijvers Erno Mijland en Herm Kisjes brengen hiermee een genuanceerd beeld van gaming. Zowel de voor- als nadelen, de kansen en de gevaren worden belicht in dit boek uit twee helften: “Gamen geeft problemen” en “Gamen is geweldig”.
Wij zijn dan ook trots om op de experts-lijst van dit boek te staan.

Spreken op symposia en bijeenkomsten

Eerder spraken wij ondermeer voor:

NOC*NSF
Hier deelden wij onze ervaringen met marketing en jeugd.

ICT-Kenniscongres
Hier vertelden wij, gezamelijk met de E-Sportbond, waarom gamen sport is.

Essent Kabelcomgres
Hier deelden we onze kennis over gaming en competities en presenteerden onze samenwerking met de E-Sportbond.

Simone van Trier Presentaties
Hier werden wij gevraagd alles te vertellen over gamen. De vooroordelen, de voordelen, de nadelen en het totale pakket. Van speltypes tot gezond gedrag en handige afspraken hierbij. We hebben getracht nuances aan te brengen in het geheel en onze meningen en inzichten gedeeld.